UL UL

UL Europe: Twoj Partner w Certyfikacji Produktów na Rynek Ameryki Północnej


Description

Warsztaty będą prowadzone w jezyku polskim. Materiały szkoleniowe również będą przygotowane po polsku.

This seminar will be held in Polish language. The course materials are in Polish language.


Opis Szkolenia

Warsztaty te – prowadzone w języku polskim - wprowadzają uczestników w szczegóły oferowanych przez UL usług i rozwiązań. Kurs koncentruje się na elementach północnoamerykańskiego systemu bezpieczeństwa, krokach/etapach procesu zgłoszenia produktu do badań UL i wartościach, jakie niesie ze sobą nasza usługa inspekcyjna. Uczestnicy otrzymają opis najczęstszych problemów występujących podczas procesu zgłaszania produktu do firmy UL, testów i inspekcji.

Częścią warsztatów będzie również zwiadzanie laboratorium UL w Polsce.


Tematy Szkolenia:

 • Elementy Systemu Bezpieczeństwa Ameryki Północnej
 • Jak certyfikacja łączy przepisy prawne, normy i ich egzekucję
 • Wartość certyfikacji UL
 • Trzy ważne terminy UL (Applicant, Manufacturer, Listee)
 • Etapy procesu aplikacji o certyfikację UL
 • Typowe błędy w trakcie procesu aplikacji
 • Przegląd procesu ewaluacji i testowania w laboratorium
 • Role i obowiązki w trakcie inspekcji produkcji (FUS)

Objectives

Po ukończeniu tego kursu będą Państwo umieli:
 • Zidentyfikować 3 krytyczne jednostki i ich współdziałanie w systemie bezpieczeństwa produktów na rynku Ameryki Północnej.
 • Wyjaśnić strukturę kartotek produktów w UL i ich zalety.
 • Ustalić kolejność kroków przesyłania produktu do certyfikacji w UL.
 • Rozpoznać trzy najczęstsze błędy popełniane w trakcie przesyłania produktu do certyfikacji.
 • Wyjaśnić jak testy laboratoryjne uzupełniają ewaluację produktu.
 • Przedstawić role i zobowiązania obejmujące usługę inspekcji produkcji (FUS)
 • Wyjaśnić rolę producenta w trakcie rewizji kartoteki UL (IFR)

Target Audience

 • Europejscy producenci (inżynierowie i/lub sprzedawcy )
 • Europejscy dytrybutorzy (inżynierowie i/lub sprzedawcy)
 • Zarówno obecni jak i potencjalni klienci UL

Cena:


Uzależniona od liczby zgłoszonych uczestników
1 uczestnik – EURO 250.-
2 uczestników – EURO 400.-
3 uczestników – EURO 500.-
Click here for terms and conditions...

Media

Time Requirement

Cost

Workshop 1 day
250,00 €

There are no available classes for this course. If you're interested in taking this course, you can click the 'I'm Interested' button below.
 

 
UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2019.